Takane-san, Kimi no Koto Sukirashii yo
Takane-san, Kimi no Koto Sukirashii yo

Takane-san, Kimi no Koto Sukirashii yo

SCORE 4

4521 Chapters 123 Views 1.13K Bookmarked Ongoing Status

Categories

Takane-san, Kimi no Koto Sukirashii yo Summary

Takane-san, Kimi no Koto Sukirashii yo is a popular light novel written by Saw……