FREE CALL: 18001217

Huấn luyện tổng thể

Nhân viên là những người nắm giữ vai trò quan trọng trong việc đạt được hiệu quả kiểm soát côn trùng. Chúng tôi cũng cung cấp một khóa huấn luyện đặc biệt dành riêng cho nhân viên của khách hàng để chia sẻ những kiến thức cơ bản về cơ chế sinh học và hành vi của côn trùng. Việc đào tạo như vậy chắc chắn sẽ giúp khách hàng của chúng tôi ngăn ngừa côn trùng tốt hơn ngay từ trong nội bộ đồng thời được hỗ trợ bằng phương pháp kiểm soát thông qua hóa chất.

Phun khói kiểm soát côn trùng

Dịch vụ kiểm soát côn trùng

Các dịch vụ khác

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY HÔM NAY để được tư vấn miễn phí về dịch vụ diệt trừ kiến hiệu quả.

FREE CALL : 1800 1217

Copyright © 2015 PestCARE. All Rights Reserved