FREE CALL: 18001217

Kiểm soát bằng hóa chất

Được sử dụng trong những khu vực “không nhạy cảm”, chủ yếu để kiểm soát côn trùng bò và côn trùng bay như kiến, gián, ruồi, muỗi, các loài gặm nhấm, mối và những loại côn trùng khác; sử dụng hóa chất có hiệu quả cao và rất an toàn. Việc kiểm soát côn trùng bằng hóa chất sẽ được tiến hành dựa trên yêu cầu của Quý khách hay dựa trên hợp đồng (dịch vụ thường xuyên).

Phun Tồn Lưu: Áp dụng với những côn trùng bò như kiến, gián và mối. Xịt dọc theo chân tường

Phun Khói: Áp dụng với côn trùng bay như ruồi và muỗi. Áp dụng cho khu vực bên ngoài, các khu vực kho bãi lớn và tầng hầm để xe ô tô.

Phun Khói Không Nhiệt: Áp dụng với côn trùng bay như ruồi và muỗi. Áp dụng khu vực bên trong.

Bắn Gel: Áp dụng cho kiến, gián. Chỉ áp dụng cho khu vực bên trong và những nơi côn trùng bò xuất hiện.

Các dịch vụ khác

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY HÔM NAY để được tư vấn miễn phí về dịch vụ diệt trừ kiến hiệu quả.

FREE CALL : 1800 1217

Copyright © 2015 PestCARE. All Rights Reserved