FREE CALL: 18001217

Kiểm soát không dùng hóa chất

Được sử dụng ở những khu vực “nhạy cảm” hoặc những khu vực tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, GMP, ISO….. Các loại bẫy của chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách trong việc kiểm soát gián, ruồi, muỗi và các động vật gặm nhấm có hiệu quả mà không gây ra bất kỳ vấn đề nào về chứng nhận của bạn.

Đặt Bẫy: Áp dụng cho chuột, chỉ áp dụng cho khu vực bên trong

Đặt bẫy diệt chuột

Kiểm soát không dùng hóa chất

Các dịch vụ khác

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY HÔM NAY để được tư vấn miễn phí về dịch vụ diệt trừ kiến hiệu quả.

FREE CALL : 1800 1217

Copyright © 2015 PestCARE. All Rights Reserved